Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 5:58 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SCPB602177
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สัตว์โลกผู้น่ารัก ป.6 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มี.ค. 2553 เวลา 10:23 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา