Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 20:52 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : HEPB602155
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง กีฬา ป.6

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 24 มี.ค. 2553 เวลา 11:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา