Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPB602115
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 22 มี.ค. 2553 เวลา 14:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา