Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 10:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPB602109
ชื่อข้อสอบ  : 

งานเกษตรน่ารู้ ป.6

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 22 มี.ค. 2553 เวลา 13:36 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา