Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 17:43 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPB602105
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 22 มี.ค. 2553 เวลา 11:19 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา