Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 10:47 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ร๊ากuuท์
ร๊ากuuท์
รหัสข้อสอบ  : THPA102033
ชื่อข้อสอบ  : 

การฟัง ป.1

จำนวนข้อ  : 2 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 18 มี.ค. 2553 เวลา 12:44 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา