Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 22:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEMB602027
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 18 มี.ค. 2553 เวลา 10:20 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา