Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 14:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEMB602017
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 17 มี.ค. 2553 เวลา 16:16 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา