Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 11:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : THPB601995
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 18 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 17 มี.ค. 2553 เวลา 9:48 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา