Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 14:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : THPB501969
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.5 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 16 มี.ค. 2553 เวลา 14:08 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา