Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 0:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPB501963
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 15 มี.ค. 2553 เวลา 16:26 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา