Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 15:18 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPB501957
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ป.5

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : 
สร้างเมื่อ  : 15 มี.ค. 2553 เวลา 15:49 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา