Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 6:48 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SOPB501945
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ ป.5

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 15 มี.ค. 2553 เวลา 13:43 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา