Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 5:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : MAPB401901
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 11 มี.ค. 2553 เวลา 16:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา