Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 20:14 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPA100190
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 14:20 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา