Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 14:23 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : THPB401871
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.4 ชุดที่8

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 10 มี.ค. 2553 เวลา 17:39 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา