Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 1:35 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB500187
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษา ป.5

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 13:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา