Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 4:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : THPB401863
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.4 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 10 มี.ค. 2553 เวลา 14:38 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา