Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 3:05 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPB600185
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.6

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 13:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา