Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 20:54 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPB401845
ชื่อข้อสอบ  : 

งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 9 มี.ค. 2553 เวลา 16:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา