Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 6:46 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : MAPA301795
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง ป.3

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 8 มี.ค. 2553 เวลา 13:50 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา