Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 18:55 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : MAPA301785
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000 ป.3

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 8 มี.ค. 2553 เวลา 10:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา