Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 22:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : TEPA301773
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.3

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 5 มี.ค. 2553 เวลา 17:48 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา