Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 14:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : น!€ >หลงลืม<
น!€ >หลงลืม<
รหัสข้อสอบ  : MAPA201753
ชื่อข้อสอบ  : 

การคูณเบื้องต้น ป.2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 5 มี.ค. 2553 เวลา 12:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา