Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 17:23 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : น!€ >หลงลืม<
น!€ >หลงลืม<
รหัสข้อสอบ  : MAPA101751
ชื่อข้อสอบ  : 

ทดสอบการบวกเลข

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 5 มี.ค. 2553 เวลา 12:08 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา