Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 13:51 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SOPA301739
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เวลาและเหตุการณ์ ป.3

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 4 มี.ค. 2553 เวลา 17:15 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา