Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 6:23 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Nut
Nut
รหัสข้อสอบ  : SCMA101719
ชื่อข้อสอบ  : 

สมบัติของอากาศ

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 4 มี.ค. 2553 เวลา 12:38 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา