Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 19:48 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : โอปอ
โอปอ
รหัสข้อสอบ  : THPB501685
ชื่อข้อสอบ  : 

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 2 มี.ค. 2553 เวลา 19:06 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา