Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 20:08 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPA300168
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 8 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 11:59 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา