Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : THPA301663
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.3 ชุดที่10

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 26 ก.พ. 2553 เวลา 15:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา