Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 14:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB500160
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 11:37 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา