Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 8:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : THPA201569
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.2 ชุดที่14

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 19 ก.พ. 2553 เวลา 13:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา