Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 7:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : THPA201543
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.2 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 17 ก.พ. 2553 เวลา 17:41 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา