Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 11:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPA100149
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 10:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา