Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 18:26 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA200145
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษา ป.2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 10:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา