Log in | วันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 2557 | 11:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SCPA301423
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 10 ก.พ. 2553 เวลา 16:15 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา