Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 18:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : MAPB501401
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่ ป.5

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 10 ก.พ. 2553 เวลา 9:41 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา