Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 7:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB400139
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 18:51 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา