Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 4:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : MAPB601363
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 8 ก.พ. 2553 เวลา 12:27 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา