Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:32 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPB600135
ชื่อข้อสอบ  : 

มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 18:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา