Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 3:05 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SCPB501308
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ป.5 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 29 ม.ค. 2553 เวลา 10:01 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา