Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 4:31 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA200128
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 18:05 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา