Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 6:45 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA100125
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 17:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา