Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 7:38 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SOPA101226
ชื่อข้อสอบ  : 

สังคมศึกษา ป.1 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 25 ม.ค. 2553 เวลา 11:30 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา