Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 6:25 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SCPA101224
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ป.1 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 25 ม.ค. 2553 เวลา 11:06 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา