Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 7:38 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : TEPA201222
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.2

จำนวนข้อ  : 8 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 25 ม.ค. 2553 เวลา 10:34 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา