Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : TEPA201220
ชื่อข้อสอบ  : 

งานประดิษฐ์ ป.2

จำนวนข้อ  : 19 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 25 ม.ค. 2553 เวลา 10:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา