Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 20:09 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : TEPA201218
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 22 ม.ค. 2553 เวลา 17:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา