Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 | 0:13 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : TEPA201216
ชื่อข้อสอบ  : 

งานเกษตร ป.2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 22 ม.ค. 2553 เวลา 17:35 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา