Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 13:35 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : TEPA201214
ชื่อข้อสอบ  : 

งานบ้าน ป.2 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 22 ม.ค. 2553 เวลา 17:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา